Skip to content

Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

Mus galite rasti Pašilės g. 34, Kaunas, LT-51358. Iškilus neaiškumams skambinkite telefonu 8-37 353132. Lauksime Jūsų elektroninių laiškų darzelissilinukas34@gmail.com

 

VADOVAI 

 • Direktorė  VYTAUTĖ SENKOVIENĖ , aukštasis išsilavinimas, Švietimo vadybos magistras, II vadybinė kategorija.

    Tel. 8-37353132, el. p. darzelissilinukas34@gmail.com       CV

Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimas, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas. Veikimo įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis, įstaigų priežiūros, plėtros ir nuostatomis nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau kaip 3 metų stažą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui  JOLANTA SNITKĖ , aukštasis išsilavinimas, Edukologijos magistras, III vadybinė kategorija.
  Tel. 8-37353132, el. p. darzelissilinukas34@gmail.com      CV

Darbo funkcijos: ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, įstaigų specifikos žinios, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

 • Ūkio padalinio vadovė Raimonda-Marija Paškevičienė , aukštesnysis išsilavinimas, Kauno ekonomikos technikumas.
  Tel. 8-37353132, el. p.  darzelissilinukas34@gmail.com    silinukaspavaduotojasukiui@gmail.com          CV

Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo prekių-materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas nepedagoginiam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymas, pastatų viešųjų patalpų priežiūros vykdymas, pirkimų dokumentų tvarkymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų teisės žinios, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

 

 •  ĮSTAIGOS TARYBA:

Pirmininkė M. Cibulskaitė

Sekretorė J. Šimonytė

Nariai:

 1. J. Janulevičienė
 2. K. Jareckaitė
 3. P. Zakarauskienė
 4. N. Žukevičienė
 5. A. Urbonavičiūtė
Skip to content