Skip to content
LithuanianEnglishRussianUkrainian
Kaunas

Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

Mus galite rasti Pašilės g. 34, Kaunas, LT-51358

Iškilus neaiškumams skambinkite telefonu 8-37 353132

Lauksime Jūsų elektroninių laiškų darzelissilinukas34@gmail.com

Žemėlapis

VADOVAI

 • Direktorė VYTAUTĖ SENKOVIENĖ, aukštasis išsilavinimas, Švietimo vadybos magistras, II vadybinė kategorija. Tel. 8-37353132
  el. p. darzelissilinukas34@gmail.com      CV

Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas. Veikimas įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis, įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau 3 metų darbo stažą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui JOLANTA SNITKĖ, aukštasis išsilavinimas, Edukologijos magistras, III vadybinė kategorija.
  Tel. 8-37353132
  el. p. darzelissilinukas34@gmail.com      CV

Darbo funkcijos: ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

 • Ūkio padalinio vadovė RASA VARANIENĖ, aukštesnysis išsilavinimas, Kauno aukštesnioji maisto pramonės mokykla.
  Tel. 8-37353132
  el. p. darzelissilinukas34@gmail.com    CV

Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo prekių-mterialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas nepedagoginiam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymas, pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

 •  ĮSTAIGOS TARYBA:

Pirmininkė M. Cibulskaitė

Sekretorė J. Šimonytė

Nariai:

 1. J. Janulevičienė
 2. D. Žirlienė
 3. P. Zakarauskienė
 4. E. Zarombaitė
 5. N. Žukevičienė
 6. A. Urbonavičiūtė
Skip to content