Skip to content

Finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltiniai

  • Savivaldybės lėšos
  • 1,2% gyventojų pajamų mokesčio
  • Vyriausybės lėšos
  • Kitos lėšos 

 

1,2 PROCENTŲ PARAMA LOPŠELIUI-DARŽELIUI

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams, darbuotojams, jų šeimos nariams, visiems, kurie pervedė Kauno lopšeliui-darželiui “Šilinukas” 1,2% Gyventojo pajamų mokesčio (GPM).

Remdami mūsų darželį, Jūs prisidedate prie lauko ir vidaus aplinkų gražinimo bei saugumo užtikrinimo. Skirtos lėšos lauko bei vidaus ugdomųjų priemonių atnaujinimui, knygelių pirkimui ir kt.

Jūsų parama mums labai reikalinga ir svarbi. Norintys paremti lopšelį-darželį „Šilinukas“ tai gali padaryti pervesdami 1,2% GPM. Išsamiau apie 1,2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse, www.vmi.lt, www.labdara-parama.lt. Taip pat visą informaciją, duomenis ir formas galite gauti mūsų įstaigoje.

Primename, kad valstybinė mokesčių inspekcija prašymus pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalį Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, priima iki gegužės 1 dienos.

Skip to content