Skip to content

Darbo vietos

    • Meninio ugdymo mokytojas, dirbti 0,52 etatu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,44. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

    Rekomenduojami straipsniai

    Skip to content