Skip to content

Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai ir apdovanojimai skiriami laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo atlygio už darbą įstatymo.

 

  • IŠRAŠAS iš Kauno lopšelio-darželio „Šilinukas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ direktoriaus 2024 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-29:

VII-SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

  1. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojai gali būti skatinami šiomis skatinimo priemonėmis:

60.1. padėka;

60.2. ne didesne kaip 1 pareiginės algos dydžio pinigine išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant Lopšeliui-darželiui nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, tačiau ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, neviršijant lopšeliui-darželiui skirtų darbo užmokesčio lėšų.

60.3. suteikiant iki 5 mokamų papildomų poilsio dienų arba atitinkamai sutrumpinant darbo laiką;

60.4. vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka.

  1. Darbuotojai, kuriems per paskutinius 6 mėnesius buvo nustatytas darbo pareigų pažeidimas, neskatinami, išskyrus atvejį, kai darbuotojo veikla įvertinama kaip viršijanti lūkesčius.

 

  • 2023 m. buvo skirta 44 darbuotojams paskatinimas pinigine išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant Lopšeliui-darželiui nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.
Skip to content