Skip to content

Teisinė informacija

Teisinė informacija

  • Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas Nr. T-154, 2021-04-20
  •  Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas Nr. T-319, 2021-07-20
  •  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“  pakeitimas Nr. 318, 2021-07-20
Skip to content