Skip to content

Apie mus

Apie mus

  BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

  • Įstaigos pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”.
  • Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybės taryba.
  • Įstaigos tipas – lopšelis-darželis.
  • Darbo forma dieninė.
  • Grupių skaičius –12.
  • Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
  • Mokymo kalba – lietuvių
  • Adresas: Pašilės g. 34, Kaunas LT-51358
  • Tel. 8 37 353132, el. paštas  darzelissilinukas34@gmail.com    internetinė svetainė www.silinukas.lt
  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195093831

    Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ įsteigtas 1998 m. Kauno miesto taryba 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.11, lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Šilinukas“ pavadinimas.

    

   VIZIJA

     Lopšelis-darželis „Šilinukas“ – atvira pokyčiams ir naujovėms, palaikančių partnerių ryšius su šeima ikimokyklinio įstaigoje, kurioje, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galią, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis ugdymosi vertybėmis, padedama vaikui augti sveiku, aktyviu ir saugiu, pasitikinčiu savimi ir kuriančiu pilnaverčius santykius su kitais, komunikuojančiu ir kritiškai mąstančiu, smalsiu ir kuriančiu.

     

    MISIJA

    • Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas ikimokyklinio (nuo 1 m., o esant poreikiui ir iki 1 m.) ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
    • Organizuoti plaukimo pratybos Kauno centro sporto mokyklos baseine.
    • Ugdytiniams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikti logopedo paslaugas.
    • Tenkinant ilgiau dirbančių tėvų poreikius, organizuoti prailgintos darbo dienos grupių veiklą.
    • Išlaikyti sveikatą stiprinančios įstaigos statusą.

      

     VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

       Lopšelio-darželio „Šilinukas“ veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir nuostatomis:

     • sveikos gyvensenos principų ugdymas, skiriamas dėmesys vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimuisi, propaguojant olimpizmo idėjas;
     • humaniškumas, demokratiškumas, pagarba ir lygios galimybės;
     • pilietiškumas ir ekologinis sąmoningumas;
     • ugdymo aplinkoje vaikas pats atranda, sužinojo stebėdamas, eksperimentuodamas, bandydamas, kurdamas;
     • tėvai – aktyvūs vaikų ugdymosi proceso dalyviai.

       

      ŠVIETIMO TEIKĖJO SAVITUMAS

      Lopšelis-darželis vyksta nacionaliniame „Besimokančių mokyklų tinklų“ projekte.

        Sveikos gyvensenos ugdymas. Siekiant ugdyti visuminės sveikatos kompetencijos sampratą, įstaigoje propaguojami sveiki gyvensenos principai (ypač daug dėmesio skyrė vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimui).

        Lopšelis-darželis dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje bei projekte „Sveikas darželis“.

        2013 m. Mokyklų pripažinimo sveikatos stiprinimo mokyklomis komisija (sudaryta iš ŠMM ir SADM atstovų) lopšelį-darželį „Šilinukas“ pripažino sveikatą stiprinančia įstaiga. Parengta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Žingsnelis po žingsnelio į šalį“. 2018 m. pažymėjimas pratęstas 5 m. Propaguojant olimpizmo idėjos, lopšelis-darželis dalyvauja projekte „Olimpinė karta“.

      Dalyvaujame programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“.

        Siekti geresnės vaikų emocinės savijautos, įgyti įgyti socialiniai bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų padėtis, tarptautinė bendravimo ugdymo programa „Zipio draugai“.

       Kartą per savaitę sulaukusiems 4 metų amžiaus vaikams organizuojamos plaukimo pratybos Kauno centro sporto mokyklos baseine.

      Vasarą organizuojama tradicinė „Vaikų vasaros fizinio aktyvumo stovykla“.

      Pilietiškumo ir ekologinis ugdymas dirbant pagal tautinės kultūros, ekologijos programas.

      Įstaigoje veikia 12 grupių:

      1. „Pumpurėliai”
      2. „Saulutės”
      3. „Riešutėliai”
      4. „Žiogeliai”
      5. „Pelėdžiukai”
      6. „Meškučiai”
      7. „Drugeliai”
      8. „Ežiukai”
      9. „Bitutės”
      10. „Boružėlės”
      11. „Zuikučiai”
      12. „Vyturėliai”

        Lopšelyje-darželyje „Šilinukas“ dirba kvalifikuoti, kompetentingi, aktyviai ieškantys ir savo diegiantys naujoves bendradarbiaujantys pedagogai. Vaikų muzikinius gebėjimus lavina muzikos pedagogė. Vaikams, turinčių kalbos ir komunikacijos problema, įvairiapusių raidos pagalba teikiančių logotipą. Vaikų sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Dietytė organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą įstaigoje. 

      Lopšelyje-darželyje sudarytos galimybės vaikams lankytis:

      • Keramikos būrelį
      • Šokių užsiėmimus
      • Anglų kalbos užsiėmimus
      • Dailės būrelį

      Skip to content