Skip to content
LithuanianEnglishRussianUkrainian
Kaunas
sveika_mokykla_logotipas_20metu - kopija

Apie mus

 • BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Įstaigos pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”.

Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybės taryba

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis.

Darbo forma dieninė.

Grupių skaičius –12.

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Mokymo kalba – lietuvių

Adresas: Pašilės g. 34, Kaunas, LT-51358

El. paštas darzelissilinukas34@gmail.com; internetinė svetainė www.silinukas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195093831

Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ įsteigtas 1998 m. Kauno miesto tarybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.11,  lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Šilinukas“ pavadinimas.

 • VIZIJA

Lopšelis-darželis „Šilinukas“ – atvira pokyčiams ir naujovėms, palaikanti partneriškus ryšius su šeima ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, padedama vaikui augti sveiku, aktyviu ir saugiu, pasitikinčiu savimi ir kuriančiu pilnaverčius santykius su kitais, komunikuojančiu ir kritiškai mąstančiu, smalsiu ir kuriančiu.

 •  MISIJA

Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas ikimokyklinio (nuo 1 m., o esant poreikiui ir iki 1 m.) ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Organizuoti plaukimo pratybas Kauno centro sporto mokyklos baseine.

Ugdytiniams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikti logopedo paslaugas.

Tenkinant ilgiau dirbančių tėvų poreikius, organizuoti prailgintos darbo dienos grupių veiklą.

Išlaikyti sveikatą stiprinančios įstaigos statusą.

 • VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Lopšelio-darželio „Šilinukas“ veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir nuostatomis:

sveikos gyvensenos principų ugdymas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimuisi, propaguojant olimpizmo idėjas.
humaniškumas, demokratiškumas, pagarba ir lygios galimybės;
pilietiškumas ir ekologinis sąmoningumas;
ugdymo aplinkoje vaikas pats atranda, sužino stebėdamas, eksperimentuodamas, bandydamas, kurdamas.
tėvai – aktyvūs vaikų ugdymosi proceso dalyviai.

 • ŠVIETIMO TEIKĖJO SAVITUMAS

Lopšelis-darželis dalyvauja nacionaliniame „Besimokančių mokyklų tinklų” projekte.

Sveikos gyvensenos ugdymas. Siekiant ugdyti visuminės sveikatos kompetencijos sampratą, įstaigoje propaguojami sveikos gyvensenos principai (ypač daug dėmesio skiriant vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimuis).

Lopšelis-darželis dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje bei projekte „Sveikas darželis“.

2013 m. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (sudaryta iš ŠMM ir SADM atstovų) lopšelį-darželį „Šilinukas“ pripažino sveikatą stiprinančia įstaiga. Parengta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Žingsnelis po žingsnelio į sveikatos šalį“.

2018 pažymėjimas pratęstas 5 m.

Propaguojant olimpizmo idėjas, lopšelis-darželis dalyvauja projekte „Olimpinė karta“.

Dalyvaujame programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, norint padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, įstaiga dalyvauja tarptautinėje bendravimo įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“.

Kartą per savaitę sulaukusiems 4 metų amžiaus vaikams organizuojamos plaukimo pratybos Kauno centro sporto mokyklos baseine.

Kiekvieną vasarą organizuojama tradicinė „Vaikų vasaros fizinio aktyvumo stovykla“.

Pilietiškumo ir ekologinis ugdymas dirbant pagal tautinės kultūros, ekologijos programas.

Įstaigoje veikia 12 grupės:

 1. „Pumpurėliai”
 2. „Saulutės”
 3. „Riešutėliai”
 4. „Žiogeliai”
 5. „Pelėdžiukai”
 6. „Meškučiai”
 7. „Drugeliai”
 8. „Ežiukai”
 9. „Bitutės”
 10. „Boružėlės”
 11. „Zuikučiai”
 12. „Vyturėliai”

Lopšelyje-darželyje „Šilinukas“ dirba kvalifikuoti, kompetentingi, aktyviai ieškantys ir savo veikloje diegiantys naujoves, bendradarbiaujantys pedagogai. Vaikų muzikinius gebėjimus lavina muzikos pedagogė. Vaikams, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų pagalbą teikia logopedas. Vaikų sveikatos priežiūrą įstaigoje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Dietistė organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą įstaigoje. 

Lopšelyje-darželyje sudarytos galimybės vaikams lankyti:

 • Keramikos būrelį
 • Šokių užsiėmimus
 • Anglų kalbos užsiėmimus
 • Dailės būrelį

Rekomenduojami straipsniai

Skip to content