Skip to content

Paslaugos

Paslaugos

Perspektyviniai v algiaščiai nuo 2022-03-14  (3 savaitės, prasideda nuo 1 savaitės)

 1.  1-3 m. Be pieno ir jo produktų, kiaušinių (Nr. )
 2.  1-3 metų amžiaus vaikams ( )
 3.  1-3 metų be pieno ir jo produktų ( )
 4.  1-3 metų avižos, rugiai 1-2 kartus per savaitę, kiaušiniai tik kepiniuose ( 1
 5.  4-7 metų be ankštinių daržovių, avižų ir grikių. Labai riboti kviečius ir rugius ( 1 ,  2 ,  3
 6.  4-7 metų amžiaus vaikams (  )
 7.  4-7 metų nemokamas maitinimas ( 1 ,  2 )
 8.  4-7 metų be kviečių, rugių, speltų, miežių ir avižių ( )
 9.  4-7 metų be pieno produktų, jautienos, veršienos ir glitimo ( )
 10.  4-7 metų be grikių, pomidorų ir paprikų ( )
 11.  4-7 m. Be ankštinių daržovių, avižų ir grikių. Labai riboti kviečius ir rugius (Nr. 5485)

 

 

 • SPRENDIMAS
  DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-416 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2023 m. liepos 18 d. Nr. T-357)
 • ĮSAKYMAS
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  (2022 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-1429 Vilnius)
 • SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO 2023 m. kovo 28 d. Nr. T-102
 • SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023 m. kovo 28 d. Nr. T-103
 • DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T- 454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO        (Nr. T-32)
 • VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS, TVARKOS APRAŠAS   (Nr. T-416)  
 • ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 )
 • SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“   (Nr. T-456)   
 • DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (2020 m. rugsėjo 22 d. V-2090)
 • SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T-454)  
 • DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-553 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (Nr. T-453)
   Skip to content