Viešieji pirkimai

Maisto produktų (kiaušinių) pirkimo sutartis 2019 m.

Maisto produktų pirkimo sutartis Nr. 1

Maisto produktų pirkimo sutartis Nr. 2

Maisto produktų pirkimo sutartis Nr. 3

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

2019 m. VP planas

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Šioje sistemoje privaloma skelbti planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų projektus, vykdyti tiekėjų konkursus, skelbti rezultatus ir kitą informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu.