Viešieji pirkimai

Pranešimas dėl sutarties sustabdymo dėl COVID19

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

2020 m. VP planas (papildymas 2020-05)

Pirkimo sutartys

Maisto pirkimo Ataskaita 2019 m.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Šioje sistemoje privaloma skelbti planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų projektus, vykdyti tiekėjų konkursus, skelbti rezultatus ir kitą informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu.