Pradinis

BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ
Įstaigos pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”.
Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Steigėjas: Kauno miesto savivaldybės taryba
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis.
Darbo forma dieninė.
Grupių skaičius –12.
Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Mokymo kalba - lietuvių
Adresas: Pašilės g. 34, Kaunas, LT-51358
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; internetinė svetainė www.silinukas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195093831
Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ įsteigtas 1998 m. Kauno miesto tarybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.11,  lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Šilinukas“ pavadinimas.
 
VIZIJA
Lopšelis-darželis „Šilinukas“ – atvira pokyčiams ir naujovėms, palaikanti partneriškus ryšius su šeima ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, padedama vaikui augti sveiku, aktyviu ir saugiu, pasitikinčiu savimi ir kuriančiu pilnaverčius santykius su kitais, komunikuojančiu ir kritiškai mąstančiu, smalsiu ir kuriančiu.
 
MISIJA
Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas ikimokyklinio (nuo 1 m., o esant poreikiui ir iki 1 m.) ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Organizuoti plaukimo pratybas Kauno centro sporto mokyklos baseine.
Ugdytiniams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikti logopedo paslaugas.
Tenkinant ilgiau dirbančių tėvų poreikius, organizuoti prailgintos darbo dienos grupių veiklą.
Išlaikyti sveikatą stiprinančios įstaigos statusą.
 
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Lopšelio-darželio „Šilinukas“ veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir nuostatomis:
sveikos gyvensenos principų ugdymas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimuisi, propaguojant olimpizmo idėjas.
humaniškumas, demokratiškumas, pagarba ir lygios galimybės;
pilietiškumas ir ekologinis sąmoningumas;
ugdymo aplinkoje vaikas pats atranda, sužino stebėdamas, eksperimentuodamas, bandydamas, kurdamas.
tėvai – aktyvūs vaikų ugdymosi proceso dalyviai.
 
ŠVIETIMO TEIKĖJO SAVITUMAS
Lopšelis-darželis dalyvauja nacionaliniame „Besimokančių mokyklų tinklų" projekte.
Sveikos gyvensenos ugdymas. Siekiant ugdyti visuminės sveikatos kompetencijos sampratą, įstaigoje propaguojami sveikos gyvensenos principai (ypač daug dėmesio skiriant vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimuis).
Lopšelis-darželis dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje bei projekte „Sveikas darželis“.
2013 m. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (sudaryta iš ŠMM ir SADM atstovų) lopšelį-darželį „Šilinukas“ pripažino sveikatą stiprinančia įstaiga. Parengta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Žingsnelis po žingsnelio į sveikatos šalį“.
2018 pažymėjimas pratęstas 5 m.
Propaguojant olimpizmo idėjas, lopšelis-darželis dalyvauja projekte „Olimpinė karta“.
Dalyvaujame programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.
Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, norint padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, įstaiga dalyvauja tarptautinėje bendravimo įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“.
Kartą per savaitę sulaukusiems 4 metų amžiaus vaikams organizuojamos plaukimo pratybos Kauno centro sporto mokyklos baseine.
Kiekvieną vasarą organizuojama tradicinė „Vaikų vasaros fizinio aktyvumo stovykla“.
Pilietiškumo ir ekologinis ugdymas dirbant pagal tautinės kultūros, ekologijos programas.