Ataskaitos

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 2019 m FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-12-31 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2019-12-31 ATASKAITA 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-12-31 ATASKAITA

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS 2019-12-31

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2019-12-31

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-12-31

VADOVO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ IV KETVIRTĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS 2019-10-16

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2019-10-16

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2019-09-30

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-10-17

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA 2019-09-30

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019-09-30

Biudžeto vykdymo sąmatos vykdymo 2019-06-30 ( 1,   2,   3,  4,   )

Aiškinamasis raštas 2019-07-11

Ataskaita 2019-06-30

Informacija

Išlaidų sąmatos vykdymas 2019-07-11

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019-03-31 duomenis

 

 

 

Aiškinamasis Raštas prie 2018 metų Finansinių ataskaitų

Metų veiklos ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-12-31

2018 m. III ketvirčio Finansinių Ataskaitų Rinkinio Aiškinamasis Raštas

 Aiškinamasis raštas 2018-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaita 2018-03-31

 

 

 

 

Aiškinamasis raštas 2017-12-31

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į biudžetą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.: 53-62 , ( 53, 54, 55, 56, 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 )

 Finansinės ataskaitos F2 2017 m. III ketv.

Balansas 2017-09-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. III ketv.

Specialiųjų programų įmokos F1 2017 m. III ketv.

 Finansinės ataskaitos 2017 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. II ketv.

Balansas 2017-06-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. II ketv.

 Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketv.

Finansinė atsakomybė 2016 m. (balansas)

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. I ketv.

 

 

 

Finansinės ataskaitos 2016-09-30:

Aiškinamasis raštas ( 1, 2, forma NR. 2)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1, 2

Finansinės būklės ataskaita 1, 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3, 4, 5 ,  6

Mokėtinų ir gautinų sumų  1, 2.

Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.

Valstybinių funkcijų vykdymo programa  1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos) 1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialiojį dotacija minimalios algos kėlimui  1, 2.

Investicijų programa (biudžetas) 1, 2, 3.

Finansinės ataskaitos 2016-06-30:

Aiškinamasis raštas (1, 2, 3, forma NR. 2)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1, 2

Finansinės būklės ataskaita   1, 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3, 4, 5

Mokėtinų ir gautinų sumų  1, 2.

Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos)  1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialiojį dotacija minimalios algos kėlimui 1, 2.

Investicijų programa (biudžetas) 1, 2, 3.

 Finansinės ataskaitos 2016-03-31:

Aiškinamasis raštas (1, 2, 3, forma Nr. 2)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 1, 2.

Finansavimo sumos

Biudžėto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas - 1, 2, 3, 4, 5.), (spec. lešos - 1, 2, 3.)

Mokėtinių ir gautinų sumu 1, 2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą

Spec. lėšos: atlyginimas už ugdymą

__________________________________________________________________

Finansinės ataskaitos 2015-03-31:

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimoišsimokėtinai

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)  1, 2, 3, 4, 5.

Mokėtinų ir gautinų sumų  1, 2.

Miesto darnaus vystymosi programa  1, 2, 3.

Valstybinių funnkcijų vykdymo programa  1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos)  1, 2, 3.

 

Finansinės ataskaitos 2015-06-30:

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimoišsimokėtinai

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3, 4, 5.

Mokėtinų ir gautinų sumų 1, 2.

Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.

Valstybinių funnkcijų vykdymo programa 1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos) 1, 2, 3.

Finansinės ataskaitos 2015-09-30:

Aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3,

Mokėtinų ir gautinų sumų 1, 2.

Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos) 1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialiojį dotacija minimalios algos kėlimui   1, 2.

Investicijų programa (biudžetas)   1, 2. 3.

Finansinės ataskaitos 2015-12-31:

Aiškinamasis raštas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  forma NR. 2)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1, 2

Finansinės būklės ataskaita 1, 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinė atskaitomybė

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3, 4, 5

Mokėtinų ir gautinų sumų 1, 2.

Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 1, 2, 3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos) 1, 2 , 3.

Savivaldybės finansuojamos įstaigos specialios dotacijos minimalaus darbo užmokesčio 1, 2.

Investicijų programa (biudžetas) 1 , 2, 3.

_______________________________________________________________