Apie mus

Įstaigoje veikia 12 grupės:

 • "Pumpurėliai"
 • "Saulutės"
 • "Riešutėliai"
 • "Žiogeliai"
 • "Pelėdžiukai"
 • "Meškučiai"
 • "Drugeliai"
 • "Ežiukai"
 • "Bitutės"
 • "Boružėlės"
 • "Zuikučiai"
 • "Vyturėliai"

Lopšelyje-darželyje „Šilinukas“ dirba kvalifikuoti, kompetentingi, aktyviai ieškantys ir savo veikloje diegiantys naujoves, bendradarbiaujantys pedagogai. Vaikų muzikinius gebėjimus lavina muzikos pedagogė. Vaikams, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų pagalbą teikia logopedas. Vaikų sveikatos priežiūrą įstaigoje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Dietistė organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą įstaigoje. 

Lopšelyje-darželyje sudarytos galimybės vaikams lankyti:

 • Keramikos būrelį
 • Šokių užsiėmimus
 • Anglų kalbos užsiėmimus
 • Dailės būrelį