meta name="verify-v1" content="F15E9LwrjhBmCBFqGkRkouhuMhBPGJp+++UTpHEOm/0="
-->

Viešieji pirkimai

 

2018 m. VP planas

Perkamų maisto produktų kainos

 

Lopšelo-darželio "Šilinukas" viešujų pirkimų organizavimo tvarka nuo 2017-07-10

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Šioje sistemoje privaloma skelbti planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų projektus, vykdyti tiekėjų konkursus, skelbti rezultatus ir kitą informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu.