meta name="verify-v1" content="F15E9LwrjhBmCBFqGkRkouhuMhBPGJp+++UTpHEOm/0="
-->

Viešieji pirkimai

 

2017 m. VP planas

 

 

Perkamų maisto produktų kainos

 

Mažos vertės pirkimų suvestinė (2014 m. vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio - rugpjūčio rugsėjo, spalio mėn.)

 

Lopšelo-darželio "Šilinukas" supaprastintų viešujų pirkimo Taisyklės (2015-01-02)

 

 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Šioje sistemoje privaloma skelbti planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų projektus, vykdyti tiekėjų konkursus, skelbti rezultatus ir kitą informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu.