meta name="verify-v1" content="F15E9LwrjhBmCBFqGkRkouhuMhBPGJp+++UTpHEOm/0="
-->

Ataskaitos

2018 metų III ketvirčio Finansinių Ataskaitų Rinkinio Aiškinamasis Raštas 2018-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaja Nr .: 53-62 , ( 53, 54, 55, 56, 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 )Finansinės ataskaitos 2016-09-30:
Aiškinamasis raštas ( 1, 2, forma NR. 2)
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita 1, 2
Finansinės būklės ataskaita 1, 2
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3, 4, 5 6
Mokėtinų ir gautinų sumų  1, 2.
Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.
Valstybinių funkcijų vykdymo programa  1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos) 1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialiojį dotacija minimalios algos kėlimui  1, 2.
Investicijų programa (biudžetas) 1, 2, 3.
Finansinės ataskaitos 2016-06-30:
Aiškinamasis raštas (1, 2, 3, forma NR. 2)
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita 1, 2
Finansinės būklės ataskaita   1, 2
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3, 4, 5
Mokėtinų ir gautinų sumų  1, 2.
Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.
Valstybinių funkcijų vykdymo programa 1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos)  1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialiojį dotacija minimalios algos kėlimui 1, 2.
Investicijų programa (biudžetas) 1, 2, 3.

 

 

 

Finansinės ataskaitos 2016-03-31:

Aiškinamasis raštas (1, 2, 3, forma Nr. 2)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 1, 2.

Finansavimo sumos

Biudžėto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas - 1, 2, 3, 4, 5.), (spec. lešos - 1, 2, 3.)

Mokėtinių ir gautinų sumu 1, 2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą

Spec. lėšos: atlyginimas už ugdymą

__________________________________________________________________
Finansinės ataskaitos 2015-03-31:
Aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimoišsimokėtinai
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)  1, 2, 3, 4, 5.
Mokėtinų ir gautinų sumų  1, 2.
Miesto darnaus vystymosi programa  1, 2, 3.
Valstybinių funnkcijų vykdymo programa  1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos)  1, 2, 3.


Finansinės ataskaitos 2015-06-30:
Aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimoišsimokėtinai
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3, 4, 5.
Mokėtinų ir gautinų sumų 1, 2.
Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.
Valstybinių funnkcijų vykdymo programa 1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos) 1, 2, 3.

Finansinės ataskaitos 2015-09-30:
Aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3,
Mokėtinų ir gautinų sumų 1, 2.
Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.
Valstybinių funkcijų vykdymo programa 1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos) 1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialiojį dotacija minimalios algos kėlimui   1, 2.
Investicijų programa (biudžetas)   1, 2. 3.

Finansinės ataskaitos 2015-12-31:
Aiškinamasis raštas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  forma NR. 2)
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita 1, 2
Finansinės būklės ataskaita 1, 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinė atskaitomybė
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 1, 2, 3, 4, 5
Mokėtinų ir gautinų sumų 1, 2.
Miesto darnaus vystymosi programa 1, 2, 3.
Valstybinių funkcijų vykdymo programa 1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec, lėšos)  1, 2, 3.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialiojį dotacija minimalios algos kėlimui  1, 2.
Investicijų programa (biudžetas) 1 , 2, 3.

_____________________________________________________________________________