-->

Pradinis

BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Įstaigos pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”.

Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybės taryba

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis.

Darbo forma dieninė.

Grupių skaičius – 6.

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Mokymo kalba - lietuvių

Adresas: Pašilės g. 34, Kaunas, LT-51358

El. paštas darzelissilinukas34@gmail.com; internetinė svetainė www.silinukas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195093831

Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ įsteigtas 1998 m. Kauno miesto tarybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.11,  lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Šilinukas“ pavadinimas.

VIZIJA

Lopšelis-darželis „Šilinukas“ – atvira pokyčiams ir naujovėms, palaikanti partneriškus ryšius su šeima ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, padedama vaikui augti sveiku, aktyviu ir saugiu, pasitikinčiu savimi ir kuriančiu pilnaverčius santykius su kitais, komunikuojančiu ir kritiškai mąstančiu, smalsiu ir kuriančiu.

 

MISIJA

Teikti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas ankstyvojo (1,5 m.), ikimokyklinio (3-6 m.) ir priešmokyklinio (5-6 m.) amžiaus vaikams.

Organizuoti plaukimo pratybas Kauno centro sporto mokyklos baseine.

Ugdytiniams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikti logopedo paslaugas.

Lopšelyje-darželyje organizuoti prailgintos darbo dienos grupės veiklą, kurią lanko ilgiau dirbančių tėvų vaikai, veiklą.

ŠVIETIMO TEIKĖJO SAVITUMAS

Lopšelis-darželis dalyvauja nacionaliniame „Besimokančių mokyklų tinklų" projekte.

Sveikos gyvensenos ugdymas. Siekiant ugdyti visuminės sveikatos kompetencijos sampratą, įstaigoje propaguojami sveikos gyvensenos principai (ypač daug dėmesio skiriant vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimus).

Lopšelis-darželis dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje bei projekte „Sveikas darželis“.

2013 m. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (sudaryta iš ŠMM ir SADM atstovų) lopšelį-darželį „Šilinukas“ pripažino sveikatą stiprinančia įstaiga. Parengta sveikatos stiprinimo programa „Žingsnelis po žingsnelio į sveikatos šalį“.

Propaguojant olimpizmo idėjas, lopšelis-darželis dalyvauja projekte „Olimpinė karta“.

Dalyvaujame programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, norint padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, įstaiga dalyvauja tarptautinėje bendravimo įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“.

Kartą per savaitę sulaukusiems 4 metų amžiaus vaikams organizuojamos plaukimo pratybos Kauno centro sporto mokyklos baseine.

Kiekvieną vasarą organizuojama tradicinė „Vaikų vasaros fizinio aktyvumo stovykla“.

Pilietiškumo ir ekologinis ugdymas dirbant pagal tautinės kultūros, ekologijos programas.