Services

  • Perspektyvinis valgiaraštis

 

  • ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (pakeitimas 2016-03-15 Nr. T-113)

 

  • SPRENDIMAS  DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 "DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ,UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" (pakeitimas 2017-02-07 Nr. T-38)

 

  • CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS (2015-12-06 Nr. T-682)

        (pakeitimas 2016-03-15, Nr.T-112)

        (pakeitimas 2018-12-18, Nr. T-656)