About us

Įstaigoje veikia 6 grupės:

  • Ankstyvojo amžiaus ugdymo („Pumpurėliai“)
  • Ikimokyklinio amžiaus ugdymo („Saulutės“, „Boružėlės“, „Saulės zuikučiai“, „Vyturėliai“)
  • Priešmokyklinio ugdymo („Riešutėliai“)

Lopšelyje-darželyje „Šilinukas“ dirba kvalifikuoti, kompetentingi, aktyviai ieškantys ir savo veikloje diegiantys naujoves, bendradarbiaujantys pedagogai. Vaikų muzikinius gebėjimus lavina muzikos pedagogė. Vaikams, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų pagalbą teikia logopedas. Vaikų sveikatos priežiūrą įstaigoje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Už vaikų maitinimą įstaigoje atsakinga vyr. slaugytoja-dietistė.

Lopšelyje-darželyje sudarytos galimybės vaikams lankyti:

  • Keramikos būrelį
  • Šokių užsiėmimus
  • Anglų kalbos užsiėmimus
  • Dailės būrelį